دلیل بی احساسی شدن مردان

شاید این صحنه برایتان آشنا باشد؛ «مرد با چهره ای بدون حالت جلوی تلویزیون نشسته و با آنکه خانم حسابی به سر و وضع خود رسیده و خانه را هم تر و تمیز کرده، هیچ عکس العملی ندارد!»


تعداد بازديد : 130
موضوع: کودکان و والدین , علمی و دانستنی ,
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,